Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Dyrektor szkoły informuje,
że dnia 26 czerwca 2020 r. odbędą  się krótkie spotkanie uczniów
z wychowawcami, co godzinę każda  klasa, podczas których  zostaną rozdane świadectwa, dyplomy
i podziękowania. Prosimy, aby każdy uczeń był wyposażony w maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz rękawiczki. Wręczenie dokumentów odbędzie się przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego. Przypominamy, że uczniowie nie mogą gromadzić się w grupach i zobowiązani są zachować wymagany dystans 1,5 m. Nieodebrane świadectwa, dyplomy, podziękowania zostaną zdeponowane w sekretariacie szkoły i przekazane uczniom oraz ich rodzicom po wakacjach.

Spotkania wychowawców z klasami,  odbędą się zgodnie z harmonogramem przesłanym w dzienniku elektronicznym .