Zajęcia plastyczne pod kierunkiem mistrza

Uczniowie klas pierwszych brali udział w zajęciach plastyczno – technicznych pod okiem Pana Karola. Dzieci miały okazję pracować w relacji mistrz – uczeń, co jest założeniem Szkoły Tutorów.