Zabawy badawcze – „ Cztery żywioły” w kl. 1a

W klasie IB odbył się cykl zabaw badawczych dotyczących . Zajęcia te dały dzieciom możliwość do eksperymentowania oraz były okazją do poznania otaczającej rzeczywistości poprzez różne zmysły oraz do podejmowania własnej inicjatywy i aktywności dydaktycznej. Tworzone sytuacje edukacyjne
w ramach cyklu „ Cztery żywioły” były dla dzieci okazją do przyglądania się naturze, temu jak człowiek sobie z nią radzi, jak ją podporządkowuje i jak natura podporządkowuje sobie człowieka. Zajęcia edukacyjne wprowadzały dzieci w świat takich wartości jak: natura, bezpieczeństwo, odwaga, roztropność i pokora wobec żywiołów.