WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE

Program WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE – skierowany jest do uczniów klas V–VII szkół podstawowych. W naszej szkole realizować go będzie kl. 6a pod kierunkiem wychowawcy, pani Jowity Czyż.
Jego celem jest wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury. Na wybranych godzinach wychowawczych,. uczniowie zapoznają się z uniwersalnymi wartościami moralnymi poprzez lekturę opowiadań uznanych polskich autorów ze zbioru Gorzka czekolada t. 1 i 2.
Następnie, uwzględniając scenariusze zajęć dotyczących poszczególnych wartości, takich jak: szacunek, uczciwość, odwaga cywilna, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość czy mądrość, uczniowie będą omawiać istotę wartości oraz skutki ich stosowania bądź zaniechania w życiu.
Ostatnim etapem Programu WpC jest tworzenie przez uczniów krótkich prezentacji multimedialnych na temat wybranej przez siebie wartości moralnej.
Program będzie realizowany od października do maja 2022 r.