WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE

Program WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE – skierowany jest do uczniów klas V–VII szkół podstawowych. W naszej szkole realizować go będzie kl. 6a pod kierunkiem wychowawcy, pani Jowity Czyż.
Jego celem jest wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury. Na wybranych godzinach wychowawczych,. uczniowie zapoznają się z uniwersalnymi wartościami moralnymi poprzez lekturę opowiadań uznanych polskich autorów ze zbioru Gorzka czekolada t. 1 i 2.
Następnie, uwzględniając scenariusze zajęć dotyczących poszczególnych wartości, takich jak: szacunek, uczciwość, odwaga cywilna, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość czy mądrość, uczniowie będą omawiać istotę wartości oraz skutki ich stosowania bądź zaniechania w życiu.
Ostatnim etapem Programu WpC jest tworzenie przez uczniów krótkich prezentacji multimedialnych na temat wybranej przez siebie wartości moralnej.
Program będzie realizowany od października do maja 2022 r.

Related News

Wszelkie prawa zastrzeżone © mzs4.bedzin.pl