WOLONTARIAT

W dniu 5 i 10 września odbyły się pierwsze spotkania wolontariatu szkolno – parafialnego.
Opiekunem wolontariatu jest Pani Głowacz Katarzyna.
Przewodniczącą Wolontariatu została
Karolina Leś klasa III B gimnazjum.
Do wolontariatu, zapisało się 25 osób.
Wszystkie osoby zastały zapoznane z Kodeksem Etycznym Wolontariusza, obowiązkami wolontariusza i jego prawami. 
Każdy wolontariusz otrzymał umowę wolontariacką, został również zapoznany z formami nagradzania działań wolontariuszy.
Na bieżąco wolontariusze, będą informowani o akcjach, które będą prowadzone na terenie parafii i szkoły, oraz opracowywać będą propozycje działań