Wolne miejsca w przedszkolach w Będzinie

W  OP w SP9 jest 8 miejsc wolnych .

Rodzice – mieszkańcy Będzina – zainteresowani przyjęciem dziecka do przedszkola na wolne miejsca powinni w terminie od 4 do 10 maja 2021 roku złożyć w wybranej placówce wychowania przedszkolnego z wolnymi miejscami wniosek o przyjęcie w ramach postępowania uzupełniającego. Obowiązują wzory wniosków i załączników wykorzystywane podczas rekrutacji podstawowej. 14 maja 2021 roku o godz. 14.00 placówki organizujące postępowanie uzupełniające podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Ze względu na sytuację zagrożenia epidemią wirusa Covid-19 rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów dostarczenia wniosków:
1) wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  wybranej placówki,
2) dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki w zamkniętych kopertach.