Witraż Adwentowy

Witraż Adwentowy
Klasy czwarte wykonały witraże adwentowe w ramach ciekawych lekcji. Adwent to czas oczekiwania na Narodziny Jezusa. A oto efekty ich pracy, dziękujemy za zaangażowanie. Uczniowie otrzymali oceny celujące.