W nagłym wypadku – wiemy co robić !

3 listopada uczniowie edukacji wczesnoszkolnej spotkali się
z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiszy. Pan Bartek Smoczyński omówił zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a następnie razem z kolegami pokazał praktyczne jej zastosowanie w przypadku utraty przytomności. W ćwiczeniach uczestniczyli także uczniowie, którzy z wielką starannością wykonywali wszystkie polecenia. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszył się praktyczny pokaz sztucznego oddychania i masażu serca wykonywany na fantomie.