UWAGA RODZICE, UCZNIOWIE !

Szczegóły związane z organizacją konsultacji będą systematycznie przekazywane

– W NAJBLIŻSZYCH DNIACH –

Rodzicom/Opiekunom prawnym uczniów klas ósmych,  za pośrednictwem e-dziennika!