Udział uczniów z klasy IIB w programie „Szkolne Przygody Gangu Swojaków”

Udział uczniów z klasy IIB w programie „Szkolne Przygody Gangu Swojaków” i wykonanie pracy plastycznej na konkurs, którego celem jest propagowanie postaw proekologicznych i budowanie wrażliwości ekologicznej.
Obrazuje mapę „małej ojczyzny”, na której prezentowane jest występowanie regionalnych zwierząt chronionych.

 

Anna Sadłoń