Uczniowie z klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach umuzykalniających pod okiem nauczyciela muzyki

Poznali instrumenty perkusyjne i grali w orkiestrze. Uczniowie dowiedzieli się co to jest rytm w muzyce oraz mieli okazję zaśpiewać utwór „Panie Janie” w formie kanonu.