„Tydzień z Kropelką Wody”

Z okazji Światowego Dnia Wody, przypadającego 22 marca, uczniowie klas I b, III a

i III b udali się z wizytą do Stacji Uzdatniania Wody w Będzinie. Już na wstępie wszyscy uczniowie zostali poczęstowani czekoladkami i miło przywitani przez pracowników stacji.

Po zakładzie oprowadzał nas pan Marek opowiadając, na czym polega uzdatnianie wody. Dowiedzieliśmy się min., że stacja uzdatniania wody ma dwa niezależne brzegowe ujęcia wody na rzece Czarnej Przemszy, a o wodę w naszym regionie dba Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach, które dostarcza wodę dla ok. 3 milionów mieszkańców. Widzieliśmy pompownię, gdzie zainstalowane tam pompy podają wodę rurociągiem do hali uzdatniania wody z dwoma komorami wolnego mieszania. Każda komora wyposażona jest w mieszacz hydrauliczny. Natomiast w budynku filtrów widzieliśmy 6 komór filtracyjnych. Najważniejszą jednak informacją, którą wszyscy zapamiętali jest ta, że w Łagiszy można pić wodę z kranu. Na koniec uczniowie poczęstowani zostali zdrowym soczkiem a nauczyciele otrzymali pamiątkowe gadżety dla uczniów.

Wycieczka odbyła się w ramach akcji „Tydzień z Kropelką Wody” zorganizowanej przez p. M. Sęk.