Trening obwodowy, trening funkcjonalny, TBC czyli Total Body Condition na lekcji wf – nie ma nudy