Tornistry na wagę !

Sprawdź wagę swojego tornistra!

Temat przeciążonych tornistrów rokrocznie pojawia się wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W celu zapobiegania zjawisku zbyt ciężkich plecaków podejmowane są różnorodne działania. W październiku przedstawiciele kuratorium oświaty oraz sanepidu sprawdzali wagę tornistrów uczniów szkół naszego województwa. Poza sprawdzaniem czy plecaki nie są zbyt ciężkie (nie powinny przekraczać 10% wagi dziecka), zwrócono uwagę na ich zawartość. Do szkolnych plecaków należy zabierać podręczniki. i zeszyty zgodnie z planem lekcji, a w miarę możliwości pozostawiać w szkole przybory szkolne i niektóre podręczniki. Ważne też jest prawidłowe noszenie plecaków na obu ramionach.