Terenowe zajęcia z geografii

Uczniowie brali udział w zajęciach terenowych z geografii. Zajęcia miały na celu poznanie tego co bliskie, co nas otacza, rozbudzenie pasji poznawczej, prowadzenie obserwacji. Uczniowie czytali mapę okolicy, rysowali samodzielnie plan sytuacyjny dzielnicy, orientowali mapę i plan zgodnie z kierunkami geograficznymi. Była to wspaniała okazja stworzenia warunków do porównania wiedzy książkowej
z wiedzą uzyskana bezpośrednio w terenie. W planie mamy jeszcze wyjazd do Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz lekcję z zaproszonym specjalistą – geodetą.