Tak, pomagam ! :)

Akcja Biedronka 
W dniach 8-9 grudzień w sklepie Biedronka Wolontariusze Szkoły Podstawowej zbierali żywność dla najuboższych. Pomagali również członkowie Akcji Katolickiej  w parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P.  do której przynależy szkoła. Biedronka jest też partnerem Caritas w programie
„Spiżarnia Caritas”. W jego ramach przekazuje niesprzedaną, nadającą się do spożycia żywność, bezpośrednio z centrów dystrybucyjnych i wybranych sklepów, do punktów wydawania żywności „Spiżarnia Caritas”, które dostarczają ją najbardziej potrzebującym.
Paczki zostaną rozdane 17 grudnia w rodzinach najuboższych naszej Parafii. Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc !