Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016.

W Miejskim Zespole Szkół nr 4 im. Noblistów Polskich 1 września 2015r. o godzinie 1000 odbyła się inauguracja roku szkolnego 2015/2016.Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnu.Akademię prowadzili uczniowie drugiej klasy gimnazjum: Magdalena Tomczyk i Maciej Zygmunt.Prowadzący serdecznie powitali zaproszonych gości: przedstawiciela Rady Rodziców, przewodniczącego Rady Miasta pana Krzysztofa Dudzińskiego, księdza proboszcza Grzegorza Rozpończyka, dyrekcję szkoły, nauczycieli oraz uczniów. Bardzo serdecznie powitano „pierwszaków” oraz uczniów klas pierwszych gimnazjum.Zaproszeni goście oraz pan Dyrektor Jan Pichura życzyli uczniom wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym. Uczniowie klasy Va, Vb oraz IIb gimnazjum przestawili program artystyczny. Reprezentacja szkoły oraz delegacja harcerzy złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem ofiar hitleryzmu w 76 rocznicę wybuchu II wojny światowej.