Liga matematyków

Uczestnicy

W Lidze Matematycznej mogą uczestniczyć uczniowie klas szóstych szkół podstawowych powiatu będzińskiego.

Organizacja i przebieg

Ø     Liga w roku szkolnym 2014/2015 trwa od października do maja. Przebiega w czterech rundach zadaniowych (październik, grudzień, luty, kwiecień). W każdej z rund na stronie internetowej Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Będzinie www.mzs4.bedzin.pl będzie zaprezentowanych 5 zadań przeznaczonych dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej.

Ø     Zadania każdy uczestnik rozwiązuje w domu. Rozwiązane zadania, niekoniecznie wszystkie – należy przesłać w terminie do końca miesiąca, w którym odbywa się dana runda zadaniowa –  na adres

e-mail :mzs4@bedzin.eu

 faxem: (0-32) 360-61-54

pocztą:  MZS nr 4 w Będzinie, 42-504 Będzin, ul. Jedności 38

lub bezpośrednio do organizatora: mgr Marty Kaczmarczyk.

Ø     Każdemu uczestnikowi Ligi za rozwiązane zadania będą przyznawane punkty (za każde zadanie można otrzymać od 0 do 5 punktów). Wyniki będą prezentowane na naszej stronie internetowej. Uwaga: Prace ,,kalki” będą bezwzględnie dyskwalifikowane.

Ø     Zdobywcy 80 % punktów z kolejnych rund zadaniowych będą przyznawane następujące sprawności: PROJEKTANTKALKULATOR, EKONOMISTA, ALGEBRAIK.

Ø     Finaliści Ligi Matematyków – zdobywcy wszystkich w/w „sprawności matematycznych” zostaną zaproszeni na uroczysty finał, który odbędzie się w maju 2015 roku. Podczas konkursu finałowego zostaną wyłonieni laureaci Ligi Matematyków.

Ø  Na wszystkich uczestników imprezy finałowej czekają nagrody. Laureaci Ligi Matematyków otrzymają atrakcyjne nagrody- niespodzianki.

Miejski Zespół Szkół nr 4 w Będzinie serdecznie zaprasza młodych, utalentowanych matematyków do uczestnictwa w LIDZE MATEMATYKÓW!!!!