Szermierka – to to dyscyplina olimpijska, którą warto poznać !

Zajęcia sportowe w zakresie promocji szermierki przeznaczone są dla uczniów klas od 1 do 8.
Cieszą się dużą popularnością, kształtują czynne zainteresowania sportowe. Uczniowie poszukują tak zwanego sportu całego życia. Tematyka obejmuje gry i zabawy ruchowe, gimnastykę, dyscypliny niekonwencjonalne oraz zespołowe gry sportowe.
Na zajęciach kształtowane są: sprawność fizyczna, siła, szybkość, gibkość, wytrzymałość oraz co najważniejsze postawy pro zdrowotne .
Zajęcia rozwijają także pozytywne cechy, takie jak : ambicja, koleżeństwo, postawa fair play podczas rywalizacji sportowej, a także kształtują charakter dziecka poprzez odpowiedzialność i współdziałanie w grupie oraz odporność fizyczną związana z rywalizacja sportową. Zapraszamy wszystkich chętnych.