Szczęść Boże górnikom!

Klasa III a gościła przedstawiciela zawodu górniczego – pana Wojciecha Nowaka. Gość odpowiadał na liczne pytania dzieci. Na ich prośbę opisał strój górnika, wyjaśnił, co oznaczają poszczególne elementy munduru oraz kolory pióropuszy na górniczym czak0 np:

zielony – dla grupy dystynkcyjnej generalnego dyrektora górnictwa oraz generalnego dyrektora górniczego
biały – dla grupy dystynkcyjnej dyrektorów, inżynierów i techników górniczych
czarny – dla grupy dystynkcyjnej górników
czerwony – dla członków orkiestry górniczej
biało-czerwony – dla przewodzącego orkiestrze górniczej.

Gość opowiedział też o ciężkiej i niebezpiecznej pracy pod ziemią oraz zastosowaniu węgla w gospodarce.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Barbórka –  Dzień Górnika – tradycyjne święto górnicze, obchodzone w Polsce 4 grudnia, w dniu św. Barbary z Nikomedii, patronki dobrej śmierci
i trudnej pracy. Poza górnikami Barbórkę obchodzą także geolodzy i inne osoby wykonujące zawody związane z poszukiwaniem paliw kopalnych.
W tradycji górniczej Barbórka rozpoczyna się poranną uroczystą mszą w kościele lub w cechowni, przy figurze św. Barbary. Następnie orkiestra górnicza maszeruje grając m.in. swój hymn w osiedlach zamieszkanych przez górników i ich rodziny (np. familok) oraz pod domami dyrekcji. Odbywają się uroczyste akademie oraz spotkania. Z okazji tego dnia organizowane są również: koncerty, występy artystyczne, zabawy oraz bale,
w których uczestniczą całe rodziny górnicze.