Światowy Dzień Wolontariatu

Światowy dzień Wolontariatu
W dniu 5 grudnia 2018 roku obchodzimy światowy dzień Wolontariatu.

Jest okazja aby podziękować wszystkim Wolontariuszom szkoły Podstawowej nr 9 za udział w licznych akcjach prowadzonych na terenie szkoły i parafii. Dzięki akcji wolontariackiej zbiórki makulatury dostaliśmy na remonty szkoły 350 zł.
Oczywiście nieocenionym jest również pomoc wszystkich rodziców zaangażowanych w akcje. DZIĘKUJEMY 

Wolontariat to praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna.
W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.
Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która poświęca się służbie wojskowej.
W XVIII i XI wieku zaczęły zaś pojawiać się pierwsze organizacje charytatywne (wiele z nich z inicjatywy Kościoła) skupione nie tylko na pomocy w miejscach działań wojennych, ale również w wymiarze lokalnym.
Oczywiście nie oznacza to, że ludzie wcześniej sobie nie pomagali. Jednak dopiero w XX wieku wolontariat nabrał bardziej złożonego
i zjednoczonego wymiaru.
Dziś miliony ludzi dobrej woli czynnie uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych, prowadzonych m.in. przez Czerwony Krzyż, Korpus Pokoju czy UNICEF.
Nasi wolontariusze również współpracują z różnymi fundacjami, ale
o tym innym razem…….