Światowy dzień Wolontariatu

Światowy dzień Wolontariatu
W dniu 5 grudnia 2019 roku obchodzimy światowy dzień Wolontariatu.

Jest okazja aby podziękować wszystkim Wolontariuszom szkoły Podstawowej nr 9 za udział, w licznych akcjach prowadzonych na terenie szkoły i parafii.
Wolontariusze nawiązali współpracę z fundacja „NADZIEJA”.
W okresie świątecznym rozdane zostaną kartki świąteczne dla chorych.
Oczywiście nieocenionym jest również pomoc wszystkich rodziców zaangażowanych w akcje. DZIĘKUJEMY 

Wolontariat to praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym. Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która poświęca się służbie wojskowej.
W XVIII i XI wieku zaczęły zaś pojawiać się pierwsze organizacje charytatywne (wiele z nich z inicjatywy Kościoła) skupione nie tylko na pomocy w miejscach działań wojennych, ale również w wymiarze lokalnym. Oczywiście nie oznacza to, że ludzie wcześniej sobie nie pomagali. Jednak dopiero w XX wieku wolontariat nabrał bardziej złożonego i zjednoczonego wymiaru. Dziś miliony ludzi dobrej woli czynnie uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych, prowadzonych m.in. przez Czerwony Krzyż, Korpus Pokoju czy UNICEF.
Nasi wolontariusze również współpracują z różnymi fundacjami, ale o tym innym razem…….