STOP cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży – spot profilaktyczny MSWiA

Komenda Powiatowa w Będzinie przesyła link do spotu profilaktycznego zleconego przez MSWiA, mającego na celu  zapobieganie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.

https://drive.google.com/file/d/1owIpj-58-SRZxjYW1iPO6ADhpofVpoJn/view?usp=sharing

– wersja MAX (rozdzielczość)

 

https://drive.google.com/file/d/1f7TVddZbsjRQtqwLhV6NCi49Y02Zgm6L/view?usp=sharing

– wersja MIN (rozdzielczość)