Spotkanie z rodzicami – 10.09.2019 r.

Spotkanie z rodzicami – 10.09.2019 r.
16.30 – klasy I-III
17.30 – klasy IV-VIII
18.00 – spotkanie przewodniczących trójek klasowych z Radą Rodziców