Sara- gratulujemy sukcesu!

Znamy już oficjalne wyniki Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Mamy zaszczyt ogłosić, że w tym roku szkolnym Laureatką Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego została SARA NEUMAN.
Tytuł laureata daje Sarze szereg przywilejów. Otrzyma najwyższą roczną ocenę z języka polskiego,ponadto jest zwolniona z egzaminu gimnazjalnego z tego przedmiotu, a do wybranej przez siebie szkoły średniej będzie przyjęta w pierwszej kolejności!
Gratulujemy Sarze ogromnego sukcesu, który jest wynikiem Jej niezwykłej wrażliwości na literaturę oraz konsekwencji w dążeniu do celu. ????