Samorządy szkolne mają głos – wybory!

SAMORZĄDY  MAJĄ  GŁOS

Nasza szkoła zgłosiła się do VI edycji ogólnopolskiej akcji „Samorządy mają głos”, której celem jest wsparcie szkół
w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz samorządu uczniowskiego.

Do udziału w projekcie zgłosiły się 4 osoby – Julia Pilewska, Kinga Nowak, Bartosz Turlej i Filip Zabielny. Weszły one w skład szkolnej komisji wyborczej. Członkowie komisji spotkali się dwukrotnie, aby zapoznać się ze swoimi uprawnieniami i zasadami głosowania.

O stanowisko przewodniczącej SU szkoły podstawowej ubiegały się 2 uczennice: Aleksandra Borcz i Oliwia Sokołowska, a o stanowisko przewodniczącej SU gimnazjum: Oliwia Skrzela i Wiktoria Wrzesień. Ich programy wyborcze zostały zamieszczone na tablicach informacyjnych w szkole oraz na stronie internetowej projektu.

Wybory odbyły się w dniu 29.09.2017 r. Frekwencja była wysoka, a głosowanie przebiegło bez zakłóceń. Komisja wyborcza przeliczyła głosy, wypełniła protokół i umieściła wyniki na tablicy informacyjnej SU oraz w Internecie.

Przewodniczącą SU w szkole podstawowej została ALEKSANDRA  BORCZ, a przewodniczącą SU w gimnazjum – WIKTORIA WRZESIEŃ.

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy dla dobra całej społeczności szkolnej!!!

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami