Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

    4 września 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9
im. Noblistów Polskich w Będzinie rozpoczęli kolejny rok szkolny.
Spotkanie ze szkołą poprzedziła uroczysta Msza Święta
w Łagiskiej Parafii.
Na inauguracji nowego roku szkolnego 2017/2018 oprócz uczniów, grona pedagogicznego i rodziców obecni byli również zaproszeni goście: przewodniczący Rady Miasta Będzina pan Krzysztof Dudziński, radny dzielnicy Łagisza pan Marek Wieczorek, ks. proboszcz Grzegorz Rozpończyk oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Iwona Flasza.
Przewodniczący Rady Miasta Będzina pan Krzysztof Dudziński odczytał, adresowany do społeczności szkolnej, list Pana Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego, a następnie powitał, rozpoczynającą pracę w naszej szkole, panią dyrektor Elżbietę Wyderkę, która w wystąpieniu przedstawiła swoją koncepcję pracy szkoły oraz skierowała słowa do uczniów, nauczycieli oraz rodziców, życząc wszystkim sukcesów i satysfakcji z nauki oraz pracy.
Tego dnia witaliśmy również na stanowisku wicedyrektora panią Sylwię Latos, a żegnaliśmy dotychczasowego dyrektora pana Jana Pichurę i panią wicedyrektor Barbarę Karcz.
W imieniu społeczności szkolnej podziękowania i kwiaty złożyła na ich ręce przewodnicząca Rady Rodziców pani Iwona Flasza.
Jak co roku uczniowie naszej szkoły pamiętali również
o żołnierzach września 1939 roku, którym pod Pomnikiem ku czci poległych w czasie II wojny światowej złożyli kwiaty.