Rok Mikołaja Kopernika

Uczniowie wykonali prace plastyczne i techniczne obrazujące Układ Słoneczny. Dzieci czytały również
informacje o Mikołaju Koperniku, wybitnym polskim uczonym,  w internecie i książkach.