Rodzice uczniów przedszkola i klasy sportowej 20201/2022

Rodzice uczniów z przedszkola i klasy sportowej proszeni są o dostarczenie potwierdzenia woli do sekretariatu szkoły lub przesłanie skanu na maila . Dokumenty znajdują się w zakładce  Start / „Rekrutacja” .