Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka

20 listopada to rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka – najważniejszego dokumentu poświęconego dzieciom. Oto jak świętowaliśmy w szkole