Rekrutacja do I klasy szkoły podstawowej

W terminie od 20 marca 2017 roku do 21 kwietnia 2017 roku, rodzice/opiekunowie prawni kandydata, zamieszkałego w obwodzie szkoły, składają do dyrektora szkoły zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej, zgodne z ustalonym wzorem,

W terminie od 3 kwietnia 2017 roku do 28 kwietnia 2017 roku, rodzice/opiekunowie prawni kandydata, niezainteresowani zgłoszeniem dziecka do szkoły obwodowej, składają do dyrektora wybranej szkoły wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej i oświadczenia, zgodne ze wzorem wprowadzonym w życie przez Prezydenta Miasta Będzina,