Rekrutacja 2020/2021

Zmiana zasad przyjmowania zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej
Zgłoszenia i wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I przyjmowane będą zgodnie z ustalonymi wcześniej terminami.
Ze względu na sytuację zagrożenia epidemią wirusa Covid-19 rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów dostarczenia wniosków:
Wysłanie skanu zgłoszenia / wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki.
Adres mailowy SP9: sekretariat@sp9.bedzin.pl
Adresy mailowe i numery telefonów pozostałych placówek można znaleźć na stronach szkół lub na stronie Urzędu Miejskiego w Będzinie w zakładce Edukacja/Szkoły podstawowe, link:http://(http://www.bedzin.pl/strona-880-zapisy do_klas_pierwszych_szkol.html)
Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki- w zamkniętej kopercie.
Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo

 

Zmiana zasad przyjmowania wniosków o przyjęcie do kl. I SP

Zmiana zasad przyjmowania wniosków o przyjęcie do kl. I SP

Zmiana zasad przyjmowania wniosków o przyjęcie do przedszkola
Zmiana zasad przyjmowania wniosków o przyjęcie do przedszkola

Related News

Wszelkie prawa zastrzeżone © mzs4.bedzin.pl