Przystępujemy do 2 akcji – zbiórki nakrętek i „Góry Grosza”