Przypominamy! Zdjęcia dla klas 0, 1, 2, 3 – 28. 10 a dla klas 4, 5, 6, 7, 8 – 29. 10