Prosimy uczniów o przybycie na inaugurację roku szkolnego w dniu 2 września razem z babciami i dziadkami urodzonymi w czasie wojny !

Przystąpiliśmy do projektu „Przerwany marsz”, którego celem jest uczczenie pamięci Polskich Dzieci Wojny, którym wojna przerwała edukację.
Prosimy uczniów o przybycie na inaugurację roku szkolnego w dniu 2 września razem z babciami i dziadkami urodzonymi w czasie wojny.
W ten symboliczny sposób umożliwimy im dokończenie przerwanej przed 80 laty edukacji.
Serdecznie zapraszamy 2 września o godz. 9:00!!!