Profilaktyka uzaleznień

w dniach 7-11.11 r. odbyły się warsztaty dotyczące profilaktyki  uzależnień, przeciwdziałania przemocy i bezpieczeństwa
w Internecie: Jak nie stać się sprawcą?, Uwolnij się z sieci!

Warsztaty odbyły się w klasach:0, IV,V,VII SP oraz II G.

Były prowadzone metodami aktywnymi, przyciągnęły uwagę uczniów i rozbudziły aktywność uczestników.

Warsztaty organizowała  Magdalena Migas
– pedagog szkolny.

W dniach 23.10 oraz 25.10 odbyły się także warsztaty z profilaktyki uzależnień dotyczące zagrożeń związanych z dopalaczami. Przeprowadzono je w klasach VI i VII -ch SP.