„Profesor Włodzimierz Wójcik – uczony, pisarz, przyjaciel”

29 września uczniowie naszej szkoły razem z opiekunem pracowni polonistycznej im. prof. Włodzimierza Wójcika, panią Jowitą Czyż, brali udział w spotkaniu upamiętniającym osobę Profesora – historyka literatury, eseistę, krytyka i autora tekstów literackich.
Podczas zorganizowanego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie wspomnienia o Profesorze, gimnazjaliści wysłuchali prelekcji, obejrzeli prezentację multimedialną oraz wystawę edukacyjną „Profesor Włodzimierz Wójcik – uczony, pisarz, przyjaciel”.