Potrafimy nieść pomoc !!!

W ubiegłym tygodniu,uczniowie klasy I b oraz przedszkolaki brali udział w warsztatach udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia te, przeprowadzili uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły ZSOiT w Wojkowicach. Uczniowie Ci kształcą się w klasie o kierunku pożarniczo-ratowniczym. Dziękujemy.