Polski Wrzesień 1939

Społeczność szkolna uczciła pamięć żołnierzy wojny obronnej Polski 1939 zapalając znicze pod naszym łagiskim pomnikiem „Poległym w walce z hitleryzmem”. To nasz wyraz szacunku
i wdzięczności dla obrońców naszej Ojczyzny, którzy z ogromnym poświęceniem, osamotnieni stanęli przeciwko dwóm potęgom.