Polski Czerwony Krzyż  obchodzi 100 lat

Polski Czerwony Krzyż  obchodzi 100 lat


100 lat temu, 18 stycznia 1919 r., powstało Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Wpisana w jego statut działalność humanitarno-charytatywna była wówczas potrzebna natychmiast. W ciągu pierwszych miesięcy istnienia organizacja miała do czynienia z dwoma powstaniami
i jedną wojną. Oto krótki rys historyczny tej fundacji.

 

Początki tej największej organizacji humanitarnej sięgają 1863 r., kiedy to na pomysł jej stworzenia wpadł szwajcarski finansista Henri Dunant, wstrząśnięty widokiem dogorywających rannych po bitwie pod Solferino w 1859 r. w trakcie wojny francusko-austriackiej. W rzeczywistości na terenie Polski funkcjonowało wówczas kilka podobnych organizacji humanitarno-charytatywnych, na poziomie rządowym silnie wspieranych przez Helenę Paderewską – prywatnie małżonkę Ignacego Jana Paderewskiego, zawodowo zaś wybitną społeczniczkę, prowadzącą podobną działalność w czasie I wojny. To pod jej patronatem 18 stycznia 1919 r. odbyła się zjednoczeniowa konferencja i powołanie Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża. Jego pierwszym prezesem został Paweł Sapieha mający w tym zakresie spore doświadczenie, bo w trakcie wojny sprawnie kierował pracami Czerwonego Krzyża w Galicji. Zrezygnował jednak już po kilku miesiącach i jego miejsce w sposób naturalny zajęła Paderewska. Formalnie do Ligi Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża polski oddział przyjęto 16 września 1919 r.

Polski Czerwony Krzyż nauczył się pracować niezależnie od państwa, być instytucją samowystarczalną. W takiej formie istnieje do dziś, nieustannie rozszerzając działalność. Oprócz systemu poszukiwań osób w zakres jego aktywności wchodzą pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, ratownictwo medyczne, szkolenia z pierwszej pomocy, wsparcie dla uchodźców, dożywianie najuboższych, honorowe krwiodawstwo, zwalczanie uzależnień i wiele innych.

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

Wolontariat Szkolny współpracuję z PCK

W 2018 roku zbieraliśmy puszkę  na PCK. Została ona przekazana do punktu PCK w Sosnowcu. Zachęcaliśmy do zbierania funduszy przez internat, klikając w obrazek, według regulaminu.

Zachęcamy wszystkie dzieci do odbioru, zostawionych rzeczy
w szkole.  Resztę zostawionych ubrań przekażemy na fundację PCK.

Zdjęcia w galerii