„Polska to jest wielka rzecz!”

Grupa uczennic z naszej szkoły pod opieką p. M. Brzezińskej wzięła udział w uroczystości połączonej z występem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” z okazji obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości realizowanej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach pod hasłem „Polska to jest wielka rzecz!”. Do Miasta Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach zostaliśmy zaproszeni w nagrodę za udział naszej szkoły w konkursach kuratoryjnych. Czujemy się wyróżnieni, tym bardziej, że zaproszenie do udziału w uroczystości otrzymały tylko dwie szkoły z Będzina, w tym nasza placówka.