PODZIĘKOWANIE

 

Jak wszystkim wiadomo, nasza szkoła podjęła się pomocy kształcenia uczennicy
z Afryki Anny Mukelebai przystępując do zaszczytnej akcji: „Adopcji na odległość”.
Jest to zobowiązanie całej społeczności szkolnej, z której należy się wywiązać wpłacając
1 zł na semestr. (250 $ na rok)
Czy jest to duża kwota?
Wszystkim klasom, które odpowiedziały na mój apel i zebrały pieniądze dla naszej podopiecznej Anny Mukelebai, składam podziękowanie.
Zebrana suma to 357 zł.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje klasa II a g wpłacając 51 zł, oraz klasy: III a g – 43 zł,
IV a – 34 zł, I b – 27 zł.
Do zebranej sumy dodałam 200 zł ze sprzedaży zakrętek w ubiegłym roku szkolnym i za łączną sumę 557 zł kupiłam, po kursie PKO z dn. 22 XII 2017 r. – 157 $.
Kwota ta została przekazana Annie Mukelebai na naukę w I semestrze II klasy gimnazjum.
Druga tura zbiórki pieniędzy, tj. symbolicznej 1 zł – w marcu. Klasy, które nie odpowiedziały na mój apel i nie zebrały pieniędzy w I turze – 2 zł.

Dziękuję w imieniu Anny Mukelebai –
koordynator akcji „Adopcja na odległość”
Małgorzata Sęk