Podziękowania za zbiórkę artykułów dla Domu dziecka w Sarnowie

Podziękowania za zbiórkę artykułów
dla Domu dziecka w Sarnowie.

Dziękujemy wszystkim za liczne zaangażowanie się w pomoc dla Domu Dziecka w Sarnowie.
Akcja „Dotyk Anioła”, została przeprowadzone na terenie Będzina. Nasza społeczność szkolna wyjątkowo licznie zaangażowała się w tę akcję. Dziękujemy bardzo serdecznie
rodzicom i dzieciom.
Zapraszamy do kolejnych akcji.