Podsumowanie akcji związanych z Wolontariatem szkolno – parafialny

Podsumowanie akcji związanych z Wolontariatem szkolno – parafialny
Dobiega końca kolejny rok szkolny.
W naszej szkole działa wolontariat szkolno- parafialny.
Opiekunem wolontariatu została Pani mgr Katarzyna Głowacz.
Wolontariusze na początku roku szkolnego zostali zapoznani z zasadami bycia Wolontariuszem. Kim jest Wolontariusz i czym jest Wolontariat. Na cyklicznych spotkaniach wolontariusze poznali swoje prawa i obowiązki. Zostali również zapoznani z kodeksem etycznym Wolontariusza. Mieli również okazję propozycji prowadzonych akcji. Został również wprowadzony Program Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 9, zatwierdzony przez Panią Dyrektor. Do koła  szkolno  – parafialnego Wolontariatu zapisało się 70  osób ze szkoły podstawowej klasy VI i klasy gimnazjalne. Przez cały rok szkolny nawiązaliśmy współpracę z następującymi instytucjami;
1.   z Domem dziecka w  Sarnowie
2.   z Caritasem Diecezji Sosnowieckiej
3.   z Diecezją Sosnowiecką
4.   z Fundacją –  „Druga Szansa”,
5.   z ZSSPE z Siemianowicach Śląskich.
6.   fundacją Czerwony Krzyża
7.   z Pah-em – „Akcja Pajacyk”
8.   z  „Biedronką” – zbiórki żywności
9.   z fundacją „Przywróćmy dzieciom uśmiech” – zbiórka makulatury Współpraca
10. ze stowarzyszeniem „Dobre Ręce”
11. Domem Pomocy dla Bezdomnych w Łagiszy
12. z MOPS-em , cykliczna pomoc Wolontariuszy
13. z fundacją „Pro-Salute”-  przeprowadzenie happeningu Żonkile
Przez cały rok szkolny zostało przeprowadzonych szereg akcji, w których licznie uczestniczyli wolontariusze. Informacje o prowadzonych akcjach, umieszczane były na terenie szkoły, oraz na stronie internetowej szkoły. Serdecznie dziękujemy rodzicom, za pomoc i zaangażowanie, w przeprowadzanych akcjach na terenie szkoły i parafii.
Każda forma pomocy  w wolontariacie, zostawała nagradzana punktami dodatnimi
z zachowania.  Na koniec roku szkolnego, uczniowie z Trzecich klas Gimnazjalnych dostaną zaświadczenia, że byli Wolontariuszami w Szkole Podstawowej nr 9.
Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom za całoroczne zaangażowanie i liczymy na współpracę w kolejnym roku szkolnym.