Podręczniki !!! Zwrot !!!

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego informujemy
o konieczności zwrócenia wypożyczonych podręczników.
Każdy uczeń ma obowiązek zwrócenia kompletu podręczników ostatecznie
w poniedziałek 17 czerwca.
Prosimy o przegląd i naprawę w przypadku przedarć, zagnieceń, wyjęcie własnych notatek oraz innych karteczek z podręczników.
Komplety podręczników przyjmuje wychowawca klasy i znosi do biblioteki.
Przypominamy, że ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.
Informujemy również, że do 18.06.2019. należy zwrócić do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone przez uczniów książki.