PoczytajMy – projekt CEO realizowany na zajęciach koła teatralnego

W Szkole Podstawowej nr 9 w Będzinie uczniowie na zajęciach  koła  teatralnego  przystąpili do realizacji projektu CEO PoczytajMy.
Gościli w klasie VI b I czytali fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego.