Pies – wierny towarzysz człowieka

Pies- wierny towarzysz człowieka🐶🦮🐕.
W oddziale przedszkolnym odbyły się zajęcia z elementami biblioterapii organizowane we współpracy z Biblioteką Szkolną. Dzieci wraz
z wychowawcami poruszały ważny temat psa jako wiernego towarzysza i przyjaciela, który kocha swojego właściciela bezwarunkowo. Nie zabrakło również aspektów związanych z bezpiecznym kontaktem ze zwierzętami. Zajęcia zostały uwieńczone wykonaniem pięknych prac plastycznych.