Październik jest miesiącem wiedzy o mutyzmie wybiórczym

Październik jest miesiącem wiedzy o mutyzmie wybiórczym

Kształtujmy  kompetencje społeczne naszych uczniów! Uczymy nawiązywania relacji z innymi, empatii, świadomości własnych emocji czy dobrej współpracy z innymi. To  kluczowe umiejętności w życiu każdego człowieka. Warto je kształtować od najwcześniejszych lat ! Dzięki udziałowi
w projekcie ” Klasa z empatią „ zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego, wykonaniu zadań  i zdobyciu certyfikatów, uczniowie   nauczyli  się, jak pracować w zespole, twórczo myśleć, nazywać emocje oraz komunikować się ze sobą.

Dzieci nauczyły się jak rozwijać postawę empatii wobec osób,  które mają problemy zdrowotne i  emocjonalne. Poznały swoje słabe i mocne strony, nauczyły się jak rozmawiać o swoich lękach i problemach.

Zwiększyły swoją świadomość na temat mutyzmu wybiórczego, które jest zaburzeniem o podłożu lękowym.

więcej:

 

 

.