Patrycja wyśpiewała II miejsce, gratulujemy!

Konkurs „Złota Kantyczka” Jaworzno
Patrycja Wojciechowska uczennica klasy 5a, wzięła udział w XVI-tym konkursie „Złota Kantyczka” w Jaworznie. Od lat biorą w nim udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, a także osoby dorosłe.
Patrycja zaśpiewała „W żłobie leży” i „Sianko na stół”. Dzięki swojemu talentowi i uzdolnieniom muzycznym , zajęła wysokie II miejsce. Konkurs ma piękną ideę kultywowania tradycji śpiewania najpiękniejszych utworów religijnych oraz rozbudzania talentów wokalno-instrumentalnych. Z poziomu jaki prezentują co roku uczestnicy „Złotej Kantyczki” nie kryją zadowolenia organizatorzy. Według wielu polskie kolędy to najpiękniejsze utwory, jakie kiedykolwiek powstały. Gratulujemy!