Pasowanie na ucznia

Pasowanie na ucznia – uczniowie klas Ia i Ib w obecności rodziców
i zaproszonych gości zostali przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły ???